இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

April 5, 2016

பாட்டி வைத்தியம் !!

ஒரு புதிய முயற்சி :
நம் பாரம்பரிய .,இயற்கை மருத்துவத்தை , பாட்டி வைத்தியத்தை... குறளில் பதிய முயன்றிருக்கிறேன், ஆதரவு கிடைத்தால் தொடர்வேன் :)

626)
கருத்தரிக்க வைக்கும் அணுக்கள் அதிகரிக்க,
கத்தரியை உன்உணவில் கூட்டு

627)
மூட்டு வலியை முழுவதும் போக்க,
முடக்கத்தான் கீரை கொடு

628)
சுக்கு பனைவெல்லம் வாயில் சிறிதொதுக்கு;
சுக்கலாய்ப் போய்விடும் வாய்வு

629)
நாளும் பருப்புமணத் தக்காளி உண்போர்க்கு
மூலம் சரியாகும் ஆம்

630)
கற்றாழை சூழ்ந்த உணவு முறைஅமை;
கற்றோர் வியப்பார் உனை


No comments: