இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

April 25, 2016

முத்தவியல் !முத்தவியல் ... முத்த அவியல் !


666)
முடித்து விடுவோமா முத்தத்தோடு என்றானே;
முற்றாதது என்பது அறிந்து


667)
உன்மத்தம் கொண்டலையும் உன்னைச் சரியாக்க
என்முத்தம் ஒன்றே மருந்து


668)
சிப்பிக்குள் முத்தொன்றைக் கண்டெடுத்தேன்; முத்தென்றேன்
கேட்டவுடன் முத்திவிட்டான் ஏன்


669)
இசென்றேன்; உச்சென்றாள்; பச்சென்றென் உச்சியில்
நச்சென்று வைத்தாளே ஒன்று


670)
யுத்தத்தில் நாளும்தான் தோற்பேன்ஆம்; தண்டனையாய்
முத்தத்தைத் தின்பவன் நான்

No comments: