இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

September 17, 2015

கூடா நட்பு / உட்பகை ..!


606)
பசப்புமொழி பேசி அருகிருக்கும் நட்பே
கசப்பின் இருப்பிடமா கும்

607)
புரிந்துகொள்ளல் இல்லா உறவை உதறிப்
பிரிந்துசெல்லல் என்றும் சிறப்பு

608)
புரிந்தோரால் உண்டாகும் நோவு; பிரிந்தோரால்
உண்டாகும் நோயிலும் தீது

609)
வலிய வருவார்; விலகி விடுவார்;
வலியைத் தருவார் இவர்

610)
மெய்வாள்வேல் போலன்றி; சொல்லாமல் கொல்லுமாம்
பொய்யாய் இணைந்திருக்கும் நட்பு

2 comments:

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam said...

அருமையான பதிவு

முன்னேறும் உலகில் பின்னேறும் தமிழர் பண்பாடு!
http://www.ypvnpubs.com/2015/09/blog-post_18.html

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam said...

அருமையான பதிவு

முன்னேறும் உலகில் பின்னேறும் தமிழர் பண்பாடு!
http://www.ypvnpubs.com/2015/09/blog-post_18.html