இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

July 3, 2016

’மிஸ்டர்’க்குறள் = ’திரு’க்குறள்

இன்றையச் சூழலில் ... தமிழோடு கலந்து தமிழாகவே மாறிவிட்டன சி(ப)ல ஆங்கிலச் சொற்கள் என்பதை மறுக்க இயலாது.. (தங்கிலீஷ் / தமிங்கிலம்) இதன்விளைவாகவே இந்தப் பதிவு ... ஒரு விளையாட்டாய் எடுத்துக் கொள்ளவும் ... டேக் இட் ஈசி :))

771)
சரியென்றும் சாரியென்றும் சொல்லத் தெரிந்தோரின்
வாழ்வும் சரியாதாம் ஆம்

772)
அமிர்தாஞ்சன் அல்லது அமிர்தம்தான் என்றாலும்
மிஞ்சும் பொழுதாகும் நஞ்சு

773)
காப்பியின்பின் பேஸ்ட்என்றால் மின்அறிவு; பேஸ்ட்டின்பின்
காப்பி
என்றால் தான்இனிக்கும் வாழ்வு

774)
சர்வர் சரியாய் அமையாது போகுமிடம்
சர்வம் சரிந்துவிடும் ஆம்

775)
காக்காவின் கூட்டுக்குள் குக்கூ இயல்பு;அதுவே
ஓட்டுக்குள் என்றானால் பல்பு

1 comment:

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam said...

அருமையான தகவல்

கருத்து மோதலில் பங்கெடுக்க வாரும்!
http://www.ypvnpubs.com/2016/06/blog-post_27.html