இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

July 6, 2016

நபிமொழி - 13 ...உணவு ! உதவு !!

உறவுகளுக்கு ரமலான் வாழ்த்துகள் !
என்குறள் 781 -785 :

குர்ஆன் 11:06
உலகஉயிர் ஒவ்வொன்றின் தேவைக்கு உணவை
அளிப்பது இறையின் பொறுப்பு


புகாரி 2081
உன்முன் பசியென்று வந்தோர்க்கு உணவளிக்கும்
உன்பின் வருமாம் இறை


முஸ்லிம் 4758
அருகில் இருப்போர்க்கு உணவு தரும்பொருட்டு
உன்குழம்பில் நீர்சேர்த்துக் கொள்


புகாரி 2259
ஒருவர்க்கு உதவ நினைத்தால்; அருகில்
இருப்பவர்க்கு முன்னுரிமை தா


புகாரி 2351,52
பொருளைத் தரும்பொழுது உன்வலப் பக்கம்
இருப்பவர்க்கு முன்னுரிமை தா

1 comment:

Jeevalingam Yarlpavanan Kasirajalingam said...

"புகாரி 2081
உன்முன் பசியென்று வந்தோர்க்கு உணவளிக்கும்
உன்பின் வருமாம் இறை" என்ற கருத்தை
வரவேற்போம்!