இயன்ற வரையில் எளிய தமிழில் மரபுக் கவிதைகளைத் (திருக்குறள் / வெண்பா வடிவில் ) தரமுயலும் ஒர் அணிலின் முதல் முயற்சி

March 31, 2017

பாட்டி வைத்தியம் - 3 _ அறுசுவையும் மருந்து ...!
846)
கரும்புஅரிசி கோதுமை மூலம் இரும்பாய்
தசையை வளர்க்கும் இனிப்பு

847)
எலுமிச்சை தக்காளி மாங்காய் புளியால்
கொழுப்பைப் பெருக்கும் புளிப்பு

848)
சுரைக்காய் பூசணி முள்ளங்கி மூலம்
உமிழ்நீர் சுரக்க உவர்ப்பு

849)
மிளகு கடுகு மிளகாய் உருவில்
எலும்பைத் திடமாக்கும் கார்ப்பு

850)
பாகல்எள் கத்திரி வெந்தயம் வேம்பால்
நரம்பைவலு வாக்கும் கசப்பு

851)
அருகம்புல் வாழை அவரைநெல்லி கொண்டு
குருதிசுத்தம் செய்யும் துவர்ப்பு

No comments: